Een strategie voor de daghandel

Als u net begint met de daghandel en u heeft nog niet zo de weg gevonden, of de winsten blijven uit, dan is het vaak aanbevelenswaardig om bij uzelf te rade te gaan met behulp van een aantal vragen. De beantwoording van die vragen helpt u een scherper idee te krijgen van wat u precies nastreeft, en of de gevolgde handelsstrategie wel bij uw persoon past. Vandaar dat we zowel het plan als degene die het plan uitvoert bij de beschouwingen moeten betrekken want het is wel zaak dat u ook daadwerkelijk geschikt bent om uw plan uit te voeren.

  1. Is het mogelijk om met mijn strategie mijn doeleinden te bereiken?

  2. Wat zijn de risico’s van mijn strategie, kan ik daarmee omgaan?

  3. Kan ik mezelf zijn met mijn gehanteerde handelsstrategie?

Deze drie vragen helpen duidelijk te maken wat de doelstellingen van de strategie van de daghandelaar zijn, wat de mogelijke consequenties van de strategie kunnen zijn en of de handelaar in staat is om zich aan de strategie te houden.

Is het mogelijk om met mijn strategie mijn doeleinden te bereiken?

Antwoorden als “Ik wil rijk worden” of “Ik wil veel geld” verdienen,” hoewel logisch, zijn onvoldoende specifiek. Bepaal wat u beoogt met uw handelsstrategie. Is een dergelijke uitkomst redelijk om te verwachten met de gehanteerde strategie? Ook moet u een balans proberen te vinden tussen de korte en de lange termijn doelstellingen.

 

Vaak is het zo dat handelaren op de langere termijn financieel onafhankelijk willen worden door te daghandelen, maar daardoor zijn ze vaak geneigd op korte termijn veel te veel risico te nemen. Korte termijn en lange termijn doelstellingen zijn zo niet in balans. Enige brainstorming over wat u wilt bereiken en of de gevolgde strategie daar toe zowel op de korte als op de langere termijn toereikend is verdient aanbeveling.

Wat zijn de risico’s van mijn strategie, kan ik daarmee omgaan?

Probleem van de daghandel is dat de meeste handelaren geld verliezen. Dat is een feit, en een ongemakkelijk feit. Het is daarom zaak om nauwkeurig de risico’s van uw strategie te beschouwen. Houd ook een gedetailleerd logboek bij van uw trades, over tijd valt daar veel informatie uit te destilleren.

Veel daghandelaren hebben de neiging om net aangegane posities niet te sluiten als deze zich tegen hen keren, waardoor ze met verliezende open posities komen te zitten. Veel handelaren denken dat zolang het verlies niet is genomen het eigenlijk niet bestaat (we zouden kunnen zeggen dat dergelijke posities buiten de balans om gaan, om een boekhoudkundig equivalent te gebruiken), en ze denken dat de betreffende posities nog makkelijk kunnen keren.

Sterker nog, veel handelaren zijn eerder geneigd om een nieuwe positie aan te gaan op een lager niveau (‘averaging down’) dan de oude positie met het papieren verlies te sluiten en daarmee het verlies te effectueren. Maar ze houden zichzelf veelal voor de gek in dit soort situaties. Wat als de daling doorzet, bijvoorbeeld vanwege een markt correctie of slecht nieuws betreffende het aandeel waarin de positie is aangegaan?

Dergelijke fouten kunnen helemaal verkeerd uitpakken, zeker als er nieuwe posities worden aangegaan in hetzelfde instrument en er gebruik wordt gemaakt van margin. Het kan inderdaad goed komen, wellicht vindt het instrument een nieuw steunniveau, waarop het weer terug stijgt en de posities alsnog met winst kunnen worden verlaten. Maar daar is geen enkele garantie voor, en als dit niet gebeurt kunnen de consequenties dramatisch zijn.

Echter, het sluiten van verliesgevende posities transformeert papieren verliezen in daadwerkelijke verliezen en verlaagd de score, veel handelaren vinden dat niet prettig en hebben de discipline niet om dergelijke posities toch te sluiten voordat de verliezen oplopen.

Er is een simpel instrument om dergelijke, vooral psychologische barrières te slechten: hanteer altijd een stop loss. Jawel, dan kan het gebeuren dat uw positie net wordt uitgestopt waarna het financiële instrument toch weer gaat stijgen, en dit is vervelend om te zien. Maar het hoort erbij. Niet elke trade kan een winnende trade zijn. Probeer dat ook niet.

Bescherm uw kapitaal met de stop loss, kapitaal is uw munitie waarmee u handelt, daar moet u uiterst zuinig mee omspringen. Daghandel is een statistische bezigheid, het gaat erom dat de winsten de verliezen overtreffen. Dit kan als de winst per positie gemiddeld groter is dan het verlies per positie en/of een hoger percentage winnende trades vergeleken met verliezende trades.

De verliezen per trade beperken is wellicht het moeilijkste wat er is, maar ook het makkelijkste, met de stop loss. Als u hier geen gebruik van maakt loopt u een aanzienlijk risico dat u uw verliezen laat oplopen, terwijl u uw winnaars afkapt. Dat is eigenlijk precies het omgekeerde van hoe het zou moeten. In dat geval bent u ook verplicht een veel groter percentage winnende trades te maken, zo maakt u  het uzelf dus bijzonder moeilijk. Niet doen.

Bereid u zichzelf psychologisch dus voor op het feit dat u met behoorlijke regelmaat verlies moet nemen doordat de markt uw stop loss kan activeren. Dat valt velen zwaar, maar het is essentieel dat u de verliezen niet laat oplopen.

Kan ik mezelf zijn met mijn gehanteerde handelsstrategie?

Kunt u niet langer dan 30 minuten voor een scherm zitten? Dan is de daghandel waarschijnlijk niets voor u. Kunt u de slaap niet vatten met een open positie? In dat geval kunt u beter niet gaan swing-traden (handel waarin posities worden aangegaan voor enkele dagen tot enkele weken).

Wees vooral eerlijk tegen uzelf. Houdt u van gokken? Wellicht is on-line poker, of daghandel met een fictieve rekening meer geschikt voor u. Een redelijk goede methode om uw sterke en zwakke kanten te leren kennen is het openen van een fictieve rekening waar u fictieve posities kunt innemen. Handel zo een tijd, en houd nauwkeurig alle details van de trades in een logboek bij. Na een tijd vallen vanzelf de systematische fouten op.

Nadeel van zo’n fictief account is dat het, net als het oefenen op strafschoppen, niet de druk van het handelen met echt geld benadert. Het kan daarom zijn dat u zich anders gedraagt met een fictief account, maar desalniettemin is er altijd van te leren. Het belangrijkste op de beurs is het uitschakelen van de emoties en het gedisciplineerd uitvoeren van een strategie die bewezen heeft te werken. Daar is lang niet iedereen geschikt voor.

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.