Deze indicatoren (SMA, ATR, BB) geven u een indicatie van de komende volatiliteit

Wat u zou willen weten als daghandelaar is binnen welke parameters uw favoriete daghandel instrument zich vandaag gaat bewegen. Begrijpt u wel, dit valt nooit met zekerheid te zeggen, maar het is ook niet zo dat er helemaal niets over valt te zeggen. Is er sprake van een duidelijke trend, dan hebben veel daghandelaren moeite met in te schatten tot waar de trend zou kunnen leiden, met andere woorden, wanneer het handig is om winst te nemen.

Eerste hulp hier zijn de bekende steun en weerstandsniveaus, welke niet noodzakelijkerwijs binnen de trading range van die betreffende dag vallen. Als dit het geval is dan moet de daghandelaar zijn toevlucht zoeken tot andere hulpmiddelen om een idee te krijgen van de mogelijke trading range voor de dag. Deze hulpmiddelen zijn er, in de vorm van een aantal indicatoren:

  1. Average true range (ATR)
  2. Simple moving average (SMA)
  3. Bollinger bands

De ATR indicator geeft de gemiddelde beweging over een bepaalde (door u gekozen) periode weer en is daarmee een maatstaf voor volatiliteit van het aandeel (of ander financieel instrument, het was aanvankelijk ontwikkeld voor commodities, grondstoffen). De ATR is het grootste van de volgende:

  • De huidige hoogste koers minus de huidige laagste koers
  • De absolute waarde van de huidige hoogste koers minus de vorige slotkoers
  • De absolute waarde van de huidige laagste koers minus de vorige slotkoers

Meestal wordt een periode van 14 dagen gehanteerd voor deze indicator, maar in ons geval gebruiken we slechts de dagperiode. De ATR is onze belangrijkste indicator hier maar de SMA en de Bollinger bands verschaffen additionele informatie. De SMA is simpel te berekenen. Voor een periode X worden de X slotkoersen gedeeld door X. Een Bollinger band ligt twee standaarddeviaties af van de SMA.

In de meeste technische analyse software pakketten die u voor daytrading nodig hebt zijn de parameters zelf in te stellen:

  1. ATR: Zet deze op 1, dan wordt alleen de meest recente periode meegewogen, welke de ATR erg gevoelig maakt voor veranderingen.
  2. SMA: We gebruiken hier 20 periodes (dagen).
  3. Bollinger bands: gebruik een periode van 20 en 2 standaard afwijkingen, dan heeft u 95% van de trades binnen de bands, ook al hebben deze geen normale verdeling.

Welnu, wat hebben we hier aan? Het beste is om een en ander te illustreren met een voorbeeld:

S&p500-2010

In het bovenste gedeelte ziet u een normale grafiek van de S&P 500, de belangrijkste Amerikaanse beursindex, van januari tot het einde van april 2010. Onderaan ziet u iets wat u minder vaak ziet, onze technische indicatoren die we hierboven uiteen hebben gezet. We zien een tunnel, die eerst wijder wordt om daarna te vernauwen. Dat zij, u raadt het al, de Bollinger bands.

Dan is er de helder blauwe lijn in het midden van de Bollinger bands, dat is het 20 daags voortschrijdend gemiddelde (de SMA). De gele lijn die heftig op een neer beweegt, met de groene pijltjes omhoog, is de ATR. Normaal gesproken blijft de volatiliteit netjes binnen de Bollinger banden, maar niet altijd. Als de ATR de Bollinger band raakt dan zien we normaal gesproken een reactie de volgende dag en keert de ATR weer terug binnen de Bollinger bandbreedte.

Behalve op 21 januari, toe de ATR er nog eens een schepje bovenop deed en pas 22 januari weer terug ‘op aarde’ (binnen de Bollinger bandbreedte) keerde. Prachtig, maar hoe moeten we deze informatie gebruiken bij het handelen? De laagste en hoogste punten van de ATR leveren een voorspelling voor de volgende dag!

Als de ATR heel laag is (lage volatiliteit), en de dieptepunten van 5 nadert (de horizontale witte lijn), dan weten we dat de volgende dag er tenminste een vijf punts beweging vanaf de slotkoers volgt. Andersom, bij een heel hoge volatiliteit, zoals op 16 april toen de ATR de Bollinger band penetreerde en een niveau van 24,9 neerzette weten we dat de volgende dag de beweging van de slotkoers naar alle waarschijnlijkheid minder dan 24,9 zal zijn.

Simpel gezegd, een heel hoge ATR levert zeer waarschijnlijk een lagere volatiliteit de volgende dag en omgekeerd. Dit levert de daghandelaar informatie op, bijna voorkennis, over hoe de handelsdag er uit gaat zien. Zelfs als de ATR niet de uitersten van de Bollinger bandbreedte raakt hebben ze nog wel enige voorspellende waarde.

Wat deze instrumenten helaas niet doen is iets zeggen over de richting van de prijsbewegingen, maar als u een idee heeft van de trading range voor de aanstaande handelsdag dan is dit toch al informatie die gebruikt kan worden. Als de range bereikt wordt dan is bijvoorbeeld een omkering waarschijnlijk.

We zeggen met nadruk waarschijnlijk, omdat dit statistische relaties zijn, geen absolute zekerheden. Het is dus zaak om geen onnodige risico’s te nemen en zoals meestal is een stop loss het aangewezen instrument.

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.