Top down perspectief van markt en sectoren

We hebben u in een eerder artikel gewezen op het feit dat de daghandelaar goed op de algehele markt moet letten. Als u in Amerikaanse aandelen handelt gedurende de dag kunt u het beste de S&P 500 future in de gaten houden als thermometer voor het marktsentiment. Dit is belangrijk omdat de overgrote meerderheid van de aandelen met de markt mee bewegen. Het is dus meestal niet verstandig om posities in te nemen die tegen het marktsentiment in gaan.

We hebben gezien hoe we een onderscheid kunnen maken tussen een ‘inside’ dag en een ‘outside’ dag. Dat wil zeggen, dagen dat de markt binnen, dan wel buiten de trading range van de vorige dag beweegt. In het eerste geval is er vaak geen duidelijke trend te bespeuren en heeft het minder zin nieuwe posities te openen.

Daarnaast hebben we gezien dat we oog moeten hebben voor de richting van de markt (beweegt deze omhoog of omlaag?) en belangrijke steun- en weerstandsniveaus bij het aangaan van nieuwe posities voor de daghandel. Waar we het nog niet over gehad hebben is dat er zogenaamde technische indicatoren zijn welke kunnen helpen om het marktsentiment, en daarmee de richting van de markt, te bepalen.

Hier zijn een aantal interessante indicatoren:

  • De marktbreedte (market breadth): deze meet het handelsvolume welke naar stijgende aandelen gaat minus het handelsvolume wat naar dalende aandelen gaat.

  • De stijging/daling lijn (advance-decline line): deze meet het aantal stijgende (up ticking) aandelen minus het aantal dalende (down ticking) aandelen.

  • De TRIN of Arms index: deze index neemt de twee bovenstaande indicatoren als een ratio, dat wil zeggen, de marktbreedte gedeeld door de stijging/daling lijn.

Het interpreteren van deze signalen is een kunde die u slechts door ervaring leert. Voor het opdoen van die ervaring is het daarom handig om deze indicatoren in een scherm naast de grafiek van de S&P 500 index te plaatsen en zorg ervoor dat ze op dezelfde tijdsschaal worden weergegeven. U krijgt vanzelf gevoel voor de markt door de reactie van de markt op deze indicatoren te zien.

Sectoren

Niet alleen is het verstandig voor de daghandelaar om de markt als geheel goed in de gaten te houden, ook de sector waarin uw favoriete daghandel aandeel thuishoort kan belangrijke informatie opleveren. Begin met het bijhouden van een lijst van 15-20 sectoren en zie hoe ze gedurende de dag worden verhandeld.

Het zal opvallen dat sommige sectoren sterker bewegen (omhoog of omlaag) dan de algehele markt en andere juist niet. Dat wisselt van dag tot dag, al zijn sommige sectoren wel volatieler dan andere sectoren. Dit kan behoorlijk helpen bij het selecteren van aandelen om te handelen. Een sector met een sterke trend geeft vaak uw daytrade een extra boost, alsof de turbo wordt aangezet.

Selecteer dus aandelen uit sectoren die of heel sterk, of juist heel zwak zijn op die dag. Of nog beter, combineer het met de algemene marktinformatie. Als de markt als geheel omhoog gaat, neem long posities in aandelen in de sterkste sectoren.

Bedenk dat institutionele beleggers nogal vaak roteren van sector naar sector en dat dit proces vaak ‘besmettelijk’ is. Dat wil zeggen, het gebeurt op betrekkelijk grote schaal. In financiĆ«le markten is veel kuddegedrag te bespeuren. Maak daar gebruik van door mee te liften, ofwel ‘go with the flow,’ zoals handelaren het vaak uitdrukken. Er tegenin handelen heeft op korte termijn weinig zin.

Sommige sectoren staan bijvoorbeeld in het rood, naar alle waarschijnlijkheid is dat een negatieve dag voor de markt als geheel. In dit geval heeft het meer zin om aandelen te shorten in de zwakste sector, dan een long positie in de sterkste sector.

Nu zijn alle elementen aanwezig voor een top-down benadering van de daghandel:

  1. Beschouw de markt als geheel, welke richting gaat deze op, wat zijn steun- en weerstandsniveaus, wat zeggen de technische indicatoren.

  2. Welke sectoren bewegen nog sterker dan de markt?

  3. Neem een long positie in aandelen uit de sterkste sector in een opgaande markt (tenzij deze zich net onder een belangrijke weerstandsniveau bevindt), en short aandelen in de zwakste sectoren in een neergaande markt dag (tenzij de markt net boven een belangrijke steun handelt).

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Tags: